Kørelærere gradbøjer Færdselsloven

Kørelærere gradbøjer Færdselsloven!

Pr. 1. juli 2012 er kørekortbekendtgørelsen blevet ændret så køreskoler kan anvende IT i undervisningen, men hvis den gør det, så skal teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af elevens holdning og adfærd, gennemføres om en aktiv dialog med alle elever og de elever der er på holdet, skal være på samme niveau (læs: holdundervisning og tavle).

For at belyse årsagen til ændringen, bliver jeg nød til at beskrive nuværende situation; nemlig, at flere køreskoler udelukkende benytter IT programmer, hvor eleven udfører selvstudie ved at sidde med et par hovedtelefoner på og høre en computer indtalt stemme opremse de delmål, der er angivet i uddannelsesplanen, som er den plan alle elever skal undervises efter, med desværre ikke er nok til at komme hele vejen rundt.

Nogle af disse IT systemer logger herefter elevens brug af systemet, hvilket nogle køreskoler benytter sig af til at lade eleven tage PC undervisningen alene på skolen eller alene – i hjemmet. Begge dele lige utilstedeligt, idet kørelæreren SKAL være til stede.

Yes – tænker man, nu er der endelig kommet en paragraf, der højner trafikforståelsen og -moralen, men ikke så snart sidder man med andre kørelærere og taler om den nye ændring, før de udtaler sig om, at der ikke behøver ændres noget og at elever der er begyndt at køre skolevogn (manøvrer på vej) teknisk er på samme niveau. Altså hvis en elev lige er startet med første lektion, teknisk er på samme niveau som en der er så lagt, at han/hun skal til at køre motorvej!

Typisk for en branche der kun forstår et handleparameter – pris. Dette medfører desværre at prisen på kørekort sættes urealistisk ned og for at opretholde en indtægt, bliver man nød til at ”snyde på vægten”. Det værste er egentlig ikke, at køreskolerne gør dette, men at forældre og elever ikke tænker på konsekvensen af køreskolernes adfærd. Med den nye lovændring vil det medføre, at eleven bliver medskyldig (har i øvrigt hele tiden været tilfældet, men køreskolen glemmer behændigt, at meddele eleven at de overtræder straffeloven), idet man ikke må skrive under på noget til brug i det offentlige system, som man ikke har modtaget. Det værste er, at vores unge bliver dårligt uddannede bilister, hvilket måske er en del af årsagen til den dårlige uheldsstatistik på færdselsdrab!

For at sikre en bedre trafikmoral og -forståelse, må man så håbe, at Politiet, med den nye lov, også tør bruge den pr. 15.oktober gældende ændring af Færdselsloven, som betyder, at de kan frakende kørelærere, der ikke underviser efter lovens bogstav deres kørelærer godkendelse, men tag mig det ben ud af næsen, at det kommer ikke til at ske, idet det betyder, at der skal sættes flere ressourcer ind på at kontrollere køreskolerne uden for normal arbejdstid og det sker ikke, da betjentenes arbejdsmiljø er vigtigere end trafiksikkerheden!

Skræmmende!

Skriv et svar