TILBUD :-)

Tilbud på ”lovpakken”, er det det samme som et billigt kørekort?

Umiddelbart lyder det tillokkende, at skrive sin datter eller søn ind til holdstart på en køreskole, der gang efter gang tilbyder kørekort under produktionsprisen, men er det nu også den mest intelligente tilgangsvinkel til sit barns fremtidige karriere på vejene?

Ud over, at pris og kvalitet som ofte høre sammen, så er der måske en årsag. Hvis man ser på den samlede totalpris, når kørekortet er i hus, viser det sig ofte, at kørekortet kostede det samme som i køreskoler, hvor udgangsprisen var højere. Hvordan kan det nu være tilfældet?

Lad os prøve at tilgå problemstillingen professionelt.

–          Det første man bør stille sig af spørgsmål er: ”Hvad er årsagen til, at den pågældende køreskole/-lærer, gang efter gang, er nød til at benytte prisen som handleparameter”!

o   Et kørekort til 8.500 kr. skal der erlægges moms af. Så er der 7.300 kr. tilbage. Af dem skal der betales baneomkostninger. Så er der 6.300 kr. tilbage. Så skal der betales omkostninger (Bil, afskrivning på samme, diesel/benzin, telefon, husleje, internet, hjemmeside, reklamer, IT udgifter, medlemsgebyr til kørelærer foreningen, hvis eleven skal have mulighed for at klage og få sine penge igen, hvis man er utilfreds, etc.). Det kan naturligvis være svært at sætte nøjagtige tal på, men et rimeligt bud er, at disse udgifter procentuelt ligger på omkring  60. Så er der ca. 2.500 kr. tilbage til at dække arbejdstimer, som er: 29 teorilektioner (ca. 9 aftener a 3 timer) og 24 praktiske lektioner a 45 min. Lad os gøre det op i reelle timer, så bliver timelønnen ca. kr. 54 kr. før skat?

o   Gad vide, hvem der lider under denne timepris, idet kørelæreren må skulle have så mange elever, for at opretholde en anstændig løn, at han må køre nat og dag samt weekender. Er det kørelæreren, eleven, SKAT eller?

o   Hvis økonomien SKAL hænge sammen MÅ kørelæreren ”snyde på vægten” enten i form at lektioner eller afgifter til staten. I begge tilfælde er der nogen der lider. Staten i form at manglende moms og skattebetalinger eller eleven i form af manglende undervisning.

–          Har det betydning, hvor meget erfaring den pågældende kørelærer har?

o   Er han/hun nyuddannet, så har man, som i andre af livets facetter, ikke den samme evne til at vurdere om en elev er klar til køreprøve, som en kørelærer, der har kørt hundredvis eller flere igennem systemet.

o   Når eleven dumper koster det typisk mellem 1.500 og 2.000 kr.

o   En pris på 8.500 kan hurtigt blive 10.500 og endda mere, hvis der også skal lidt flere køretimer oven i fordi den pågældende kørelærer mangler erfaringen i at ”se”, hvornår eleven er klar til køreprøve.

o   Endnu værre bliver det, hvis eleven dumper teoriprøven. Det koster nyt gebyr til Politiet og lidt ekstra køretimer for at holde eleven ”i gang”.

o   Sidst men ikke mindst, så betyder kørelærerens engagement enormt. Er han til for eleven eller sig selv?

–          Bliver eleverne taget som gidsler, set i relation til straffeloven?

o   Ofte tyer køreskoler til overtrædelse af Straffeloven og får eleven til at skrive under på lektioner, de IKKE har modtaget. Årsagen lyder ofte, at det er for at få dem hurtigt til teoriprøve, men uagtet den gode sag, så er det ulovligt og nogle glemmer så efterfølgende, at køre de underskrevne lektioner med eleven. Hermed tages eleven som gidsel, idet straffen for overtrædelse af § 163 er fængsel i op til 4 måneder eller bøde samt et påtegning i ens straffeattest, idet eleven hermed begår dokumentfalsk. Nogle tror fejlagtigt, at det kun er kørelæreren, der bliver taget for overtrædelse af § 163, men i og med at eleven jo ligeledes har skrevet under, risikerer eleven dermed også at blive straffet.

o   Grundet årsager der kan begrundes i ”ligegyldighed”, ”useriøsitet”, ” at kørelæreren er konfliktsky”, etc., så er der mange elever, der ikke får den reelle evaluering. Uden evaluering, hvordan kan man så rette sine fejl? Andre bliver sendt videre til køreteknisk anlæg, hvor de skal kunne betjene bilen fejlfrit for at få noget ud af øvelserne, uden at være klar (ulovligt). Hvem gavner det, hvis ikke kørelæreren, for det kan da ikke være eleven!

–          Teori i plenum eller – det letteste for kørelæreren – PC undervisning?

o   I dag er det blevet muligt at tage dele af undervisningen via PC og nogle (læs mange) køreskoler vælger denne metode, idet de dermed kan arbejde administrativt samtidig. Eleven derimod modtager kun undervisning via et program, der læser nogle foruddefinerede delmål ud. I den sidste ende glemmer kørelæreren sin teori.

o   Eksempler, dialog eller holdningsbearbejdning er dermed ikke en del af undervisningen, ligesom de ting, der ikke er indeholdt i undervisningen og som kan medføre at eleven mister kørekortet p.g.a. uvidenhed samt store bøder bliver de dermed ikke mødt med i undervisningen.

o   De groveste eksempler på PC undervisning finder sted (og det sker L) ved at eleven logger sig ind på undervisningen hjemmefra til trods for, at der i loven står, at kørelæreren SKAL være til stede i lokalet og sidst men ikke mindst, at andre får udleveret en CD med teoriprøver på, som de så skal øve til de kan dem – UDEN AT FÅ TEORI OVERHOVEDET.

–          Lovpligtig kørsel eller det letteste for kørerlæreren?

o   Jf. loven skal eleverne føres fra lettere til sværere øvelser og efter forud planlagte ruter. Dette er ikke altid nemt for kørelæreren, idet man henter og bringer (TAXA kørsel) og så skal den nye elev jo køre den gamle elev hjem.

o   Flere skoler har slet ikke disse ruter og lader eleverne køre ud fra bedste evne, hvilket medfører, at eleven bliver fejlundervist, idet han/hun slet ikke kommer gennem samtlige emner i køreuddannelsen.

o   Som et element i uddannelsen, skal eleven køre mørkekørsel. Denne må først finde sted en time efter solnedgang. Det er nemt i efterår og vinter, men desværre medfører det, at nogle køreskoler kører med elever om vinteren før de må (man må ikke køre mørkekørsel før eleven har fået teoriundervisningen) og om sommeren slet ikke køre mørkekørsel, idet det først bliver mørkt omkring midnat. Uagtet dette er ubehageligt for kørelæreren, så skal eleven have sin undervisning. Det er ikke for kørelærerens skyld eleven tager kørekort, og det er der desværre nogle kørelærere der glemmer.

–          Bliver eleven sikker i trafikken?

o   Ovenstående udtryk for manglende moral kan være en af årsagerne til, at unge mellem 18 – 24 år ligger højest i ulykkestatistikkerne. Sagt med andre ord, hvis man er heldig at overleve en dårlig køreundervisning og bestå din køreprøve, så skal man stadig ud og køre i trafikken. Nogle elever kommer aldrig ud, efter at have bestået køreprøven. Dermed kan man sige, at har fået et MEGET DYRT kørekort, idet de ikke tør bruge det. Eleven skal ikke blot bestå en køreprøve, men naturligvis føle sig sikker nok til også, at turde køre, når kørelæreren eller den prøvesagkyndige ikke længere er i bilen.

–          Bøder, ulykker eller mistet kort?

o   Som nævnt ovenfor, så risikerer eleven, at den manglende undervisning – efterfølgende bestået køreprøve, medfører bøder eller frakendelse af kortet. Ikke dermed sagt, at korrekt undervisning udelukker dette, men hvis en elev har fået mangelfuld undervisning – alt andet lige – så er risikoen større for at få bøder etc. Man kan jo sige, at det igen er en forhøjelse af kørekortprisen, men den kommer jo først efterfølgende.

o   Bøder eller mistet kørekort, i forhold til den 18 årige mand, der primo marts måned 2013 kørte en mor og hendes barnevogn, hvori der lå en 4 måneders baby, ned. Resultatet af denne ulykke blev, at barnet døde og moderen alvorligt skadet. Årsag – jf. Politiet, på grund af manglende erfaring (kunne det være manglende undervisning) i, hvordan han skulle tackle en fejlbetjening, er for intet at regne.

o   Endnu værre end bøder eller mistet kørekort, er jo at miste sit barn, fordi undervisningen har været mangelfuld eller useriøs.

Konklusion

Tja her og nu varmer et tilbud på lovpakken da meget godt, lidt ligesom ”at tisse i bukserne”. Det varmer til at starte med, men bliver koldt og klamt umiddelbart efter.

Budskabet må være, at man bør undersøge køreskolens renomme. Det kan bedst gøres via gamle elever, venner, bekendte eller familie, der har erfaring med skolen.

Man kan eks. også surfe lidt på nettet for at undersøge chatfora, hvor tidligere elever giver deres besyv med skolens undervisning. Desværre kan det ikke altid anbefales, at gå på ”trustpilot” ”bedømmelse.dk” etc., idet disse sider kan styres af køreskolen L

Mund til mund og de rigtige spørgsmål, er stadig den bedste måde, at vælge køreskole på.

HELD OG LYKKE J

Skriv et svar