Nye Parkeringsregler

Nye Parkeringregler:

Pr. 1. Marts i år (2014) træder følgende ændringer vedr. parkering og standsning i kraft:

En køretøj der hensættes fordi det p.g.a uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at forsætte, anses for parkeret 18 timer 
efter det er hensat. Det betyder, at p-skive skal sættes, og at det ikke er nok at åbne motorhjelm,men og tænde havariblinket og håbe på god vilje 
I tættere bebygget område må et køretøj ikke standses eller parkeret i yderrabat. Reglen siger også, at man ikke må parkere med en del af køretøjet på fortov. Dog er dette tilladt uden for tættere bebygget område.

Et køretøj må ikke standses eller parkeret 5 m. før og EFTER et fodgængerfelt eller 5 m. før og efter en cykelsti, som er 
tværgående i forhold til kørebanen.

Hvis man parkerer foran en ud- eller indkørsel fra ejendom, standser eller parkerer uden parkeringskort i en handicapbås 
eller -plads, så er “afgiften” hævet til kr. 1.020,00
Det hedder ikke længere “afgift”, men betaling og en “parkeringsafgift” ændres til “betaling for parkering”.
Sidst men ikke mindst, så kan man kun blive pålagt en betaling i døgnet og først næste afgift 24 timer efter den første er blevt lagt på bilen. Man kan max få tre afgifter for samme forseelse.

Skriv et svar